СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ НЕФТОХИМИЦИ
ЛУКОЙЛ

 

Синдикатът на българските нефтохимици „ЛУКОЙЛ” е национален, обществен, доброволен и свободен съюз на синдикални организации, сдружени за защита на професионалните и социално-трудовите права и интереси на наемния труд. 

Синдикалната организация „ЛУКОЙЛ-България” е най-голямата в състава на СБН „ЛУКОЙЛ”, обединяваща над 2700 работници, служители, специалисти и мениджъри в страната.

©Copyright 2010-2017 SBNLUKOIL.ORG. All rights reserved.